Funcțile Auzului

Urechea,organul auzului,este unul dintre cele mai importante organe senzoriene care recepţionează excitaţiile din mediul incojurator. Auzul joacă rolul deosebit de important în procesul comunicaţiei dintre oameni.

În lipsa acestei nu ar exista nici o vorbire,nici muzică,iar comunicarea ar fi mult mai săracă.

Urechea percepe undele sonore dirijate de pavilion,adică vibratile apei sau ale aerului.În vid sunetul nu se propagă.

Unitatea de măsurare a fregventei o reprezintă numarur de vibraţii pe secundă,adică Hertz(Hz).

Urechea umană poate percepe sunetele foarte joase de la 16 Hz şi până la cele mai ascuţite de la 20.000 Hz.Sunetele cu frecvenţă mai joasă decât amplitudinea perceptei specificate mai sus poartă denumirea de infrasunete,iar cele cu fregventa mai înaltă se numesc ultrasunete.Urechea nu este numai un organ al auzului. Canalele semicirculare formează organului echilibrului. Din acest motiv problemele urechii pot cauza nu numai probleme de auz dar şi de echilibru.

Funcţionarea organului auzitiv

Pavilionul urechii captează undele sonore semănător unei pâlnii,astfel,prin intermediul canalului auditiv exterior,acestea ajung la timpan aproape dublu amplificate.Timpanul,aceasta membrană subţire,separa urechea externă de ea medie.

Urechea medie

Urechea medie este compusă dintr-o cavitate şi trompa lui Eustachr.Cele 3 oscioare din cavitatea urechi medii,care formează lanţul oscicular auditiv sunt:ciocănelul,nicovala şi scărita.Ele transmit mai departe sunetul:vibratile timpanului se transmit mai întâi la ciocănel,câte la rândul său loveşte nicovala.Nicovala transmite mişcarea scăritei,a căreia baza atinge membrana ferestrei ovale.

Urechea internă

Membrana ferestrei ovale transmite vibraţia cocheei.În aceasta,prin intermediul organului lui Coti,vibraţiile se transformă în impulsuri electrice.

Impulsurile sunt transmise către scoarţa celebrala prin intermediul nervului auditiv aflat în acest canal .Stimul astfel creat este perceput ca sunet.