Plantele ocrotite din România

Vegetaţia Munţilor Bucegi a constituit cu predilecţie un punct de atracţie pentru botanişti ori de câte ori ei au ajuns în acest minunat colţ al naturii fie ca turişti, fie cu preocupări stricte de cercetare.


Diversitatea formelor de relief, structura geologică, altitudinea ce se ridică cu puţin la peste 2500 metri, oferă condiţii deosebit de variate ce au permis instalarea unei flore pe aceeaşi măsură de bogată şi variată, cuprinzând toate grupele mari de plante.


În concluzie flora micologică a Munţilor Bucegi este deosebit de bogată şi de diversă în alcătuirea ei şi majoritatea criptogamelor găsesc în acest areal condiţii din cele mai favorabile dezvoltării lor.

Caracterizarea brioflorei

Studiul briofitelor din Bucegi, a început şi a evoluat treptat în paralel cu studiul florei cormofitelor efectuate atât de botanişti autohtoni cât şi din alte ţări. Conspectul briofitelor din Bucegi realizat pe baza datelor bibliografice, de ierbar, cât şi a studiilor realizate de Academia Romana prin Institutul de Biologie Bucureşti, cuprinde un număr de 259 specii ce aparţin la 135 genuri şi 63 familii.

Numărul mic al speciilor corticole se explică prin prezenţa lor şi pe alte substraturi ceea ce a dus la încadrarea acestora în categoria poli edaficelor. În privinţa exigentelor hidrice predomina net speciile mezofile (53,2%), şi higrofile (15,4%). Majoritatea staţiunilor cu elemente brio floristice importante se afla preponderent în rezervaţiile naturale.

Remarcăm că briofitele sunt prezente în toate etajele cât şi în toate formaţiunile de vegetaţie chiar dacă prezintă mari variaţii calitative şi cantitative în funcţie de condiţiile locale.

Caracterizarea florei cormofitelor

Masivul Bucegi reprezintă o unitate aproape complet diferită de celelalte masive muntoase de la noi, pe o suprafaţă relativ mică şi prezintă o multitudine de aspecte ceea ce a permis instalarea în această zonă a unei flore deosebit de bogată, cu numeroase rarităţi.